|  Startsiden    |    Bestyrelsen      |  Nyt fra bestyrelsen   |  Indlæg fra medlemmerne     |  Holdturneringer   | Kontakt HBK  |  Links

 

En eller anden havde kamera med ved HBKs klubfest

 i Hjallese Forsamlingshus den 23. marts 2013

 

 

Klik på billederne nedenunder for at se dem i større version.